Prihlásení veritelia a tí o ktorých právach a povinnostiach sa má rozhodovať, teda účastníci plánu môžu najneskôr sedem dní pred konaním schvaľovacej schôdze požiadať písomne prostredníctvom správcu o vysvetlenie ustanovení plánu, o opravu plánu, alebo o zaradenie svojej pohľadávky do inej skupiny, prípadne požiadať o nižšie uspokojenie svojej pohľadávky oproti jej uspokojeniu podľa predloženého plánu.  Správca zoradí žiadosti do zoznamu a doručí ich predkladateľovi plánu, aby ich ten s odbornou znalosťou posúdil a v odôvodnených prípadoch plán upravil podľa žiadosti.