Užitočné odkazy

Výhláška 665/2005

Výhláška 665/2005 Z.z. k zákonu o konkurze a reštrukturalizácií