Pomohli sme iným, pomôžeme aj vám

Potrebujete sa zbaviť záťaže a rozbehnúť vaše podnikanie ?
Potrebujete prefinancovať vaše ciele ?
Všetky konzultácie poskytujeme zadarmo

Telefón: +421 948 866 222
E-mail: bilsky.spravca@gmail.com

Čo ponúkame ?

Tieto služby

Reštrukturalizácia podniku  - Tieto služby

Kto sme ?

Spoločnosť LIEB reštrukturalizácie s.r.o. má vedúce postavenie na trhu v oblasti reštrukturalizácií nepretržite od roku 2012. Naša spoločnosť sa zaoberá komplexným poskytovaním služieb v procese reštrukturalizácie a to už od jeho prípravy až do jeho skončenia i po jeho skončení. Našim klientom poskytujeme bezplatnú diagnostiku ich spoločnosti. Na základe tejto diagnostiky vieme klientovi zhodnotiť jeho ďalšie možnosti zotrvania na trhu.

Sme partnerom niekoľkých finančných domov, ktoré pre našich klientov pripravili produkty na finančnú pomoc a financujú nami reštrukturalizované spoločnosti, takže ako bonus za spoluprácu s nami získavajú naši klienti možnosť financovania svojich podnikateľských cieľov.

Vypracovanie bezplatnej diagnostiky

Po vzájomnom dohovore s nami vám bezplatne vypracujeme diagnostiku spoločnosti na základe ktorej:

  • vyhodnotíme či spĺňate zákonom stanovené podmienky na podanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie
  • vyhodnotíme či je váš podnikateľský subjekt reštrukturalizovateľný, z hľadiska postavenia a skladby veriteľov
  • navrhneme možné riešenia vašej situácie s ohľadom na špecifiká vášho podnikania
  • predstavíme vám pracovný postup
  • predložíme vám cenovú ponuku

Reštrukturalizačný posudok

Po vypracovaní bezplatnej diagnostiky pristupujeme po vzájomnej dohode k vypracovaniu reštrukturalizačného posudku, ktorý je povinnou prílohou návrhu na povolenie reštrukturalizácie.

Vypracovávame my

Návrh na povolenie reštrukturalizácie

Spracovanie a podanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie spolu s povinnými prílohami.

Vypracovávame my + je potrebná súčinnosť dlžníkapodpisy listín

+

Nie ste si v niečom istý ?

Právna poradňa

Vstup do reštrukturalizačného konania

Ak počas reštrukturalizačného konania dôjde k prevodu, alebo prechodu pohľadávky, ktorá ...

Príprava reštrukturalizačného posudku správcom

Správca poverený vypracovaním reštrukturalizačného posudku zisťuje finančnú a ...

Schôdza veriteľov v reštrukturalizácií I.

Reštrukturalizačný správca zvolá prvú schôdzu veriteľov za účelom zistenia stanovísk ...