Môže sa zdať spájať nový úver s reštrukturalizačným konaním ako niečo zcestné, avšak každé konanie je iné a každý podnikateľský subjekt na záchranu potrebuje iné medikamenty. Z8kon preto počíta aj s touto možnosťou. Aby bolo vôbec možné uvažovať o novom úvere bolo treba vytvoriť zákonný rámec, aby prípadný poskytovateľ tohto úveru požíval aspoň nejakú ochranu, inak si neviem predstaviť, že by mu niekto takýto úver poskytol. ZKoR preto pozná možnosť, že poskytnutie úveru dlžníkovi po reštrukturalizačnom konaní je ochránené tým spôsobom, že pohľadávka z takto poskytnutého úveru predpokladaného reštrukturalizačným plánom sa v nezabezpečenom rozsahu uspokojí v prípade konkurzu na majetok dlžníka pred inými nezabezpečenými pohľadávkami.