Nie ste si v niečom istý ?

Právna poradňa

Prednostné pohľadávky v reštrukturalizácií

Prednostné pohľadávky v reštrukturalizácií sú také pohľadávky, ktoré sa v ...

Účastníci reštrukturalizačného konania

Účastníkmi reštrukturalizačného konania sú podľa ZKoR dlžník, navrhovateľ a veritelia, ...

Dohľad súdu v reštrukturalizácií

Nad činnosťou dlžníka, veriteľských orgánov i správcu počas reštrukturalizácie dohliada ...