Nie ste si v niečom istý ?

Právna poradňa

Účastníci reštrukturalizačného konania

Účastníkmi reštrukturalizačného konania sú podľa ZKoR dlžník, navrhovateľ a veritelia, ktorí si usta ...

Opatrenia na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie

Opatrenia potrebné na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie obsahuje opisná časť ...

Zaraďovanie pohľadávok reštrukturalizačným plánom do jednotlivých skupín I.

Podľa kritérií, ktoré predkladateľ uvádza v opisnej časti reštrukturalizačného plánu sa každá pohľad ...